MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ

Literaturę dla dzieci mierzy się zazwyczaj  jej najlepszymi dokonaniami. W tej metodzie tkwi pewna racja; w końcu ro­mantyzm polski też po dziś dzień wartościujemy głównie bazując na twórczości jego kilku najwybitniejszych przedstawicieli. Aby jednak zrozumieć, czym ta literatura jest na co dzień, jakie po­siada hamulce bądź perspektywy, jak wygląda proces jej sarao- artykulacji — należy śledzić te mechanizmy, które określają jej zupełnie przeciętne walory. Obraz przeciętności jest obrazem prawdy, od jego poziomu mierzy się tak szmirę, jak arcydzieło. Z tą przeciętną literaturą właściwi czytelnicy spotykają się na ogół najczęściej.Myślę, że na ów przeciętny obraz naszej literatury dla dzieci przede wszystkim posiada wpływ, decydujący zresztą, jej sto­sunek do tradycji i do współczesności. Jej umiejętność „balan­sowania” pomiędzy tymi dwoma sferami wartości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone