MIMO RÓŻNIC

Mimo pewnych różnic w kompozycji obu tych fragmentów, o  czym będzie mowa niżej, oba posiadają analogiczną konfigu­rację personalną, składającą się z czterech jakby członów: bo­hater główny, przeciwnik, zdrajca, siepacz. (Staś i Nemeczek — Feri Acz i Mahdi — Gereb i Grek — bracia Pasztorowie i Ab- dullahi).W postawach i zachowaniu bohaterów komponują się dwie wartości, które są siłą motoryczną ich postępowania. Są to: jw i.£XjijCLŚ.ć-X02umiana jako cnota społeczna, czyli solidarność ze zbiorowością i wartościami, które ją wiążą. W przypadku Sta­sia będzie to wierność religii oraz tradycji narodowej i rodzin­nej, a w przypadku Nemeczka wierność grupie chłopców z Placu Broni i idei obrony Placu. Sama jednak wierność grupie nie musiałaby prowadzić w sposób nieuchronny do takich zachowań, jakie prezentują bohaterowie. Mogłaby pociągnąć za sobą za­chowania inne, bardziej pragmatyczne, które leżą w sferze możli­wości bohaterów, jednakże nie zostają przez nich wybrane. W tym momencie decydująca dla postępowania bohaterów staje się bowiem cecha godności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone