MODELE ZACHOWAŃ

Jako przykład tekstów prezentujących modele zachowań w konflikcie norm moralnych wybrano dwa fragmenty klasyki dzie­cięcej: scenę na wyspie Czerwonoskórych z powieści Ferenca Molnara Chłopcy z Placu Broni oraz fragment z W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, przedstawiający rozmowę Stasia z Mahdim. Oba utwory wyrosły z tej samej tendencji literackiej z tej samej ideologii. Zrodziły się w etosie narodów zniewolo­nych, poddanych obcej przemocy i chciały przeciwdziałać degra­dacji psychicznej młodego pokolenia. Oba wybrane fragmenty cechuje duże podobieństwo. Przed­stawiają laboratoryjnie czyste jakby przykłady zachowań wobec wartości w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w sytuacji prze­mocy. Obaj bohaterowie pozostają w całkowitej zależności od przeciwników, obydwaj otrzymują propozycje przejścia do obozu wroga i obydwaj propozycje te odrzucają.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)