MYŚLENIE O PARTNERSTWIE

W tych przypadkach (,Animal Planet), myślenie o partnerstwie wyro­słe z podejść, ukształtowanych na spuściźnie totalitarnego systemu, sta­nowi dość przewrotną konstrukcję, w której starymi narzędziami buduje się nowy porządek. Równość relacji próbuje się w nich zapewnić ze­wnętrzną dyscypliną, a zadowolenie partnerów – wejściem w panujący wzór szczęśliwej współpracy (każdy powinien być zadowolony). Istnieje w tych nastawieniach, głównie tych właśnie, ujawnionych za pomocą animalnych metafor, skłaniający do głębszej refleksji aspekt, związany z artykułowanym w poszczególnych znaczeniach naciskiem na znajdowanie własnego miejsca (w niekoniecznie równym szeregu?), na dokonywanie „niezbędnych uporządkowań” w naszym zwierzęcym świecie, rządzącym się lwimi zasadami… Rzeczywiście pobrzmiewają w tym znane z przeszłości echa totalizujących procedur, z pewną mocą ujawnia się „wiecznie żywy” dyskurs władzo-wiedzy. Być może, poza szerokim społecznym (i historycznym) kontekstem polskich realiów, w których kształtowały się owe nastawienia, dochodzi tu do głosu dys­kurs, mający swoje źródło w uczelni, w specyficznym kształceniu na­uczycieli do zmieniania przez nich społecznej rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone