MYŚLENIE O PARTNERSTWIE

Nie mówi ono wprawdzie o treści współpracy, lecz sugestywnie oddaje atencję, z jaką badani odnoszą się do niej. W tym znaczeniu nie pozo­staje to bez wpływu na dynamikę rozwoju oraz praktyczne wymiary tego dyskursu. Wracając do Puchatkowego punktu widzenia, z którego w teorii orientacji na partnerstwo dość wygodnie jest rozpatrywać wartości, można powiedzieć, że jeśli współpraca rodzina-szkoła-gmi- na stanowi wysokiej rangi wartość, to pewne przedsięwzięcia w jej ra­mach naprawdę podejmować warto… Cała sprawa polega teraz na tym, jakie to przedsięwzięcia, z jakiego obrazu myślenia o partnerstwie będą one wyprowadzone.W polu wynikowym znajdują się teraz głównie odpowiedzi bada­nych na pytania zawarte w części A kwestionariusza, dotyczące ich wła­snej gotowości do współpracy z rodzicami i środowiskiem oraz przygotowania do niej. W obu przypadkach chodzi o ocenę wyrażoną na skali, w pierwszym z nich o ocenę siły zamiaru, w drugim – stopnia kwalifikacji w zakresie współpracy. Służyć to ma uchwyceniu kolejnych elementów orientacji badanych, takich jak ocena oraz dyspozycje wyj­ściowe do określonych zachowań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone