NA INNYCH PŁASZCZYZNACH

W toku analizy metafor wątki ukazujące – odnotowaną w USA i Pol­sce – repulsywność praktyk stosowanych wobec rodziców i szerszego otoczenia szkoły, zaznaczyły się w bardzo łagodnej postaci i marginalnie.Dyskurs jako gra nauczyciel-rodzic w relacjach władzy, nie zostaje zatem na podstawie analizy metafor w holenderskiej grupie sklasyfiko­wany na tej płaszczyźnie.Nie oznacza to jednak, że kształt tej rzeczywistości nie jest dyskur- sywny. Wydaje się, że toczy się w niej również dyskurs profesjonalny, z tym, że, w odróżnieniu od realiów amerykańskich i polskich, mówca­mi i beneficjentami w nim nie są studenci – przyszli nauczyciele, a obiektami nie okazują się rodzice i lokalna wspólnota. Nie ma on, być może z pozoru, swojego indywidualnego wymiaru, dając się uchwycić jedynie w kategoriach ponadjednostkowych. Pozycje układają się tu na innych płaszczyznach, wyznaczonych instytucjonalnym oddziaływaniem protestancko zorientowanej uczel­ni. Przez studentów „mówi” bowiem protestancka, ugruntowywana w akademickim dyskursie profesjonalnym tradycja. Nie tymczasowość i przypadek, a ciągłość i plan, strategia, nie doraźne, lecz systemowe kształcenie i powaga instytucji mają tutaj wartość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone