NA TLE POLITYCZNOŚCI

Role te prezentują się w badanych krajach na tle polityczności jako zróżnicowanego sposobu postrzegania i osadzania określonych zjawisk w społecznej rzeczywistości. W ten sposób wyos­trzyła się formuła nauczyciela-sprzymierzeńca, obecna na różne spo­soby w amerykańskich i holenderskich ujęciach, i nauczyciela autono­micznego, zamkniętego w ramach myślenia formalnoprawnego oraz modernistycznym etosie nauczycielskiego posłannictwa – w Polsce. Analiza obowiązków przyniosła zbliżone rezultaty, chociaż dało się w jej wyniku dość jednoznacznie potwierdzić tradycyjny podział ról wśród poszczególnych stron współpracy oraz dyskurs profesjonalny, charakteryzujący układ uczelnia-nauczyciel-środowiska edukacyjne dziecka. W amerykańskich warunkach łączyć się on może z wysokim wyspecjalizowaniem przygotowania przyszłych nauczycieli do kreowa­nia partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, w holenderskich – z religijnym zorientowaniem uczelni objętej badaniem (szkoła wyznaniowa) oraz kulturowo warunkowanym nastawieniom wobec wspólnoty; w pol­skich – zakorzenia się raczej w zasadach poprzedniego systemu, two­rzących totalitarne ramy dla dość jasno formułowanej idei partnerstwa edukacyjnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone