NACECHOWANIE POSTAWY

Postawa ta nacechowana jest więc pragmatyzmem. Taka sytuacja miała miejsce w literaturze „ogólnej” w tych okresach, gdy twórczość artystyczna była podporządkowana ściśle jednoznacznie propagowaniu pewnych postaw lub ideologii (na przykład twórczość literacka II poł. XIX w. czy lat pięćdziesią­tych wieku XX), przy czym nawet w tej sytuacji czytelnicy dorośli mieli prawo — lub o takie prawo walczyli — do zwer­balizowanej polemiki z aktualnymi tendencjami literackimi.Sytuacja dziecka jest odmienna. Wprawdzie prowadzone od wielu lat na szeroką skalę badania nad czytelnictwem dzieci i sposobem odbierania przez nie tekstów literackich mają dac częściową odpowiedź na pytanie o optymalny — z punktu wi­dzenia dziecka — model tekstu literackiego, jednak dziecko siłą rzeczy nie uświadamia sobie, dlaczego i jakie teksty przyswaja lub odrzuca, nie mówiąc już o tym, że zarówno niechęć do lite­ratury pewnego typu, jak i zamiłowanie do innej są w dużej mierze „urabiane” przez pośredników procesu odbioru i rozu­mienia dzieła. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone