NAKŁONIENIE RODZICÓW

Warto zatem na pewno nakłaniać polskich rodziców do rozważne­go, obliczonego na długie lata działania, w którym bycie współgospo­darzami szkoły nie będzie jedynie oznaczało zapisu w ustawie (ustawa 0  systemie oświaty, 1991 zawiera takie martwe zapisy). Pierwsze kroki zostały postawione. W ostatnim dziesięcioleciu, obok wrosłego już w krajobraz polskiej edukacji Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działalność na tym polu zaznaczyło, rozprzestrzeniające się i obejmują­ce już swoim zasięgiem cały kraj, Katowickie Porozumienie Rodziców Rad Rodziców. Istnieje też wiele mniejszych stowarzyszeń, w których wiodącą rolę pełnią pragnący zmiany rodzice. Charakter dwóch tu wy­mienionych jest jednak szczególny. Podczas gdy pierwsze (STO) ko­jarzy się głównie z historycznym upodmiotowieniem rodziców, w pierwszych latach transformacji ustrojowej i wolności edukacyjnego rynku, drugie kieruje myśl ku codziennym problemom szkół, głównie publicznych, na których rozwiązywanie Katowickie Porozumienie stara się wpływać swoją ustawiczną, pozytywistyczną wręcz pracą u podstaw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!