NATURALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odtworzenie naturalnej odpowiedzialności za los dziecka, któ­rą powinny ponosić osoby mu najbliższe: rodzice, bliższa i dal­sza rodzina, ciała społeczne i instytucje lokalne, a w razie konieczności – przedstawiciel administracji publicznej najniż­szego szczebla, a nieponadlokalne organy i instytucje rządowe;  wśród podstawowych założeń wychowania i kształcenia: Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Rodzice mają prawo do decydowania o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Rola szkoły pozostaje jednak niezastą­piona w zakresie wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności. Niektóre zadania szkoła dziełi z innymi instytucjami wychowawczymi Po­winna pozostawać z nimi we współpracy.Reforma edukacji niesie zatem niesprecyzowane, aczkolwiek dobit­nie zasugerowane zadania dla nauczycieli, którzy w dziedzinie współ­pracy z rodzicami powinni wobec tego prezentować otwarte wobec nich postawy i wykazywać się wieloma umiejętnościami, związanymi z praktyczną realizacją reformatorskich haseł.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!