NAUCZYCIEL DLA UCZNIÓW

Dlatego nauczyciele poświęcają się dla swoich uczniów, «którzy i tak niczego nie doceniają», dlatego oprócz dzieci każdego ran­ka do szkół zmierzają także nauczyciele – sfrustrowani, wyrwani z domo­wych pieleszy, niezadowoleni z własnej skuteczności, a jednak (wbrew sobie?) co dzień pojawiają się w szkołach w przekonaniu, że nikt za nich tego nie zrobi (lepiej?). Całości misyjnego obrazu dopełniają nienajwyższe pobory nauczycieli i społeczna ambiwalencja wobec ich akcji zmie­rzających do poprawienia sobie staUisu materialnego”.Badani przez autora, tak zwani czynni nauczyciele, nie poświęcają się wprawdzie, stosując raczej strategię uników i przetrwania, lecz etos nauczyciela – misjonarza i zbawcy mocno jest osadzony w polskiej rze­czywistości. Zawsze uwikłany w społeczno-polityczne uwarunkowania, rysuje swoją historię w zaskakującej stałości cech. W dwudziestoleciu międzywojennym był sposobem na kształtowanie państwowości i wią­zał się z etosem narodowym. W państwie totalitarnym służył jako narzę­dzie podporządkowania i utrwalania systemu politycznej kontroli.Natomiast w warunkach demokratyzacji życia społecznego, po roku 1989, prezentuje się jak metoda wyzwolenia – od niewiedzy, nawyków poprzedniego systemu, itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone