NAUCZYCIELSKIE POSŁANNICTWO

Etos nauczycielskiego posłannictwa noszącego cechy misji wyba­wiania rzeczywistości współpracy rodzina-szkoła-gmina ze stanu po­grążenia w chaosie [STAN:„Cartoon NetWork, ciekawe kreskówki o humanistycznym zabarwieniu. Współpraca zaczyna mieć miejsce, ale jest jeszcze w pieluchach” (kwest. 9PL) – jak dziecko, które trzeba wychować…,/, powiązany jest tu z oświeceniową wiarą w moc Kompe­tencji, która – pozostając atrybutem nauczycieli, pozwoli na doprowa­dzenie owej współpracy do idealnego wymiaru.Łączy się to również z pewnym hołdem dla Prawa, wszelkich aspek­tów formalnoprawnych, organizujących współpracę rodzina-szkoła- -gmina, co było widoczne w analizie praw i obowiązków jej podmiotów. Gwarantowanie prawem autonomii nauczyciela (karta nauczyciela, treść ustawy o systemie oświaty, in.) staje się, jak z tego wynika, elementem wspierającym i utrwalającym dyskurs profesjonalny, zakorzeniony naj­wyraźniej w specyfice uniwersyteckiego kształcenia, przebiegającego w danej społecznej rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone