NEGATYWNE DIAGNOZY

Wśród zdecydowanie negatywnych diagnoz wyróżnia się grupa me­tafor (4), zbudowanych na nośniku Animal Planet. Ich autorami są przyszli licencjaci. Badani wykorzystali go jako pewną wersję reprezen­tacji ludzkiego świata, przenoszącą jego rozpatrywanie w sferę socjobio- logii. W kontekście współpracy rodzina-szkoła-gmina jest to znaczenie zabarwione negatywnie, podmioty jawią się w nim jako rywalizujące ze sobą w walce o przetrwanie. Liczy się ten, kto zwycięża i ma władzę. STAN: Animal Planet, (…) każdy walczy o przetrwanie i chce zdobyć pozycję dominującego samca w stadzie [kwest. 13PL], IDEAŁ: Canal+, (…) każdy może znaleźć coś dla siebie; każdy powinien znaleźć swoje miejsce. Przede wszystkim powinna ist­nieć chęć do współpracy. Każdy powinien być zadowolony [kwest. 13PL],W tej wypowiedzi, jak również w trzech pozostałych z tej grupy oraz kilku spoza niej (kwest. 6, 7 – przyszli magistrowie), widać nastawienie na potrzebę zmian w relacjach, łączących współpracujące strony. Me­tafora idealnego stanu oddaje to znakomicie. Paradoksalnie, jest w niej też niemal podręcznikowa formuła partnerstwa, będącego rodzajem równej relacji, w której dokonuje się swoista mieszanina autonomii i  współzależności (każdy może coś dla siebie znaleźć, ma swoie miej­sce) i która jest wzajemnym układaniem się partnerów, przy traktowa­niu przez nich współpracy jako wartości, wiążącej się z obopólną korzyścią (…cheć do współpracy. Każdy powinien być zadowolony ).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone