NIEZALEŻNIE OD PORÓWNAŃ

Charaktery­styczne dla sprzymierzeńca działanie w przymierzu, cechuje tu nie na­uczyciela, lecz otaczającą go społeczność. Niezależnie od porównań z sytuacją amerykańską, wydaje się to bardzo wartościowe i może stano­wić zalążek zaangażowanej aktywności o znamionach politycznego dzia­łania, wypowiadających się w powyższy sposób nauczycieli. Wydaje się, że polscy badani, ze swoją niedawno ukształtowaną autonomią, eksponu­ją w swoich wypowiedziach jej walory. Zachowują jednak świadomość polityczną i sygnalizują pewną gotowość zwalczania struktur, potencjal­nie blokujących pomyślny rozwój uczniów w łonie lokalnej, kulturowo odrębnej wspólnoty.Natomiast w odniesieniu do grupy holenderskiej interpretacja po­winna być, jak sądzę, nieco poszerzona. Poczynając od analizy praw rodziców i nauczycieli, na prawach gminy kończąc, widzimy, że Holendrzy nie wpasowują się w sposób jed­noznaczny w żadne ze zorientowań, które opisałam wyżej jako charakte­rystyczne dla grupy amerykańskiej czy polskiej. Po pierwsze, właśnie nie są jednoznaczni w tym, co wypowiadają, po drugie – treść wypowiedzi, w ogólnym ujęciu, dość znacząco różni ich od pozostałych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone