NIEZALEŻNIE OD PRAKTYKI

Niezależnie od praktyki czynnych nauczycieli, już nie-misjonarzy według A. Nalaskowskiego, ten pozytywistyczny etos przenika orienta­cje badanych studentów, ukształtowane z jednej strony – przez nau­kowy model kształcenia uniwersyteckeigo, z drugiej – podejście utrwalone w społecznej mentalności.Profesjonalizm, który jest sztandarowym rysem tych orientacji, nosi cechy dyskursu. Jest bowiem praktycznie kanalizowaniem wpływów rodziców (środowiska), dokonywanym w obliczu Prawa, chroniącego autonomię nauczycieli, ograniczaniem ich roli do „najlepszych wychwawców” własnych dzieci. W związku z niską oceną uniwersy­teckiego przygotowania w tym zakresie i jednocześnie potrzebą „nauko­wego” umocowania działań, wyznaczonego modelem kształcenia, misja przyszłych nauczycieli, dotycząca współpracy rodzina-szkoła-gmina przybrać może w tych warunkach postać aktywności, nieustannie od­wołującej się do ram prawnych (w zastępstwie podstaw naukowych) i  ugruntowującej ich dominującą pozycję. Zarówno legislacja (karta na­uczyciela, ustawa o systemie oświaty), jak opisany tu etos nauczycielskie­go posłannictwa sprzyjają w polskich warunkach rozwojowi form kontroli i innych praktyk, wpisujących się w dokonującą się w ten spo­sób reprodukcję uprzywilejowań i marginalizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone