NOWO POWSTAŁE ZNACZENIE

W semiotycznym ujęciu można przedstawić to, jako angażowanie przez metaforę jednego znaczonego, działającego jak znaczące odnoszące się do drugiego znaczonego. Nowo powstałe znaczenie badany może odkryć sam dla siebie, rozwinąć się w refleksji, klarującej jego orienta­cję. W efekcie, może okazać się beneficjentem tego przedsięwzięcia, co miałoby istotne znaczenie z punktu widzenia ogólnych celów badania.Poza tym, operując obrazem, respondenci sytuują się na jednej płasz­czyźnie przekazu, odrywając się od dzielącego ich języka. Nabiera to szczególnej rangi w badaniach porównawczych, obejmujących grupy zróżnicowane językowo, rozproszone w różnych regionach geogra­ficznych.W zgodzie z tym dążeniem do integracji badanych pod względem kodu przekazu, unoszącej ich ponad rodzimy język i poza sferę werbal­ną, przedstawione im zostały współczesne ikony kulturowe, charakte­rystycznie wspólne dła świata zjednoczonego wpływem mediów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone