NOWSZE KONCEPCJE

To sformułowanie przenosi nas poza immanentną analizę tekstu: na tereny badania literatury jako faktu społecznego, a więc interpretacji tekstów w kontekście kultury literackiej i „sty­lów odbioru” charakterystycznych dla rozumienia tekstów przez publiczność dziecięcą danego miejsca i czasu. W ten sposób możli­we jest ujmowanie swoistości funkcjonowania tekstu literackiego wśród specyficznej z wielu względów publiczności dziecięcej oraz ujmowanie dzieła literackiego adresowanego do dziecięcego od­biorcy jako faktu literackiego i pedagogicznego zarazem.Nowsze koncepcje teoretycznoliterackie dotyczące zagadnień odbioru i recepcji dzieł, przeniesione na grunt literatury dla dzieci i młodzieży, mogą dać interesujące ustalenia. Badania nad publicznością literacką pozwoliłyby na przykład na przezwycię­żenie opozycji międży poetyką i krytyką z jednej strony a so­cjologią literatury i pedagogiką z drugiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone