OBOWIĄZKI

Polska autonomia natomiast ozna­cza prawnie strzeżoną niezależność od rodziców, swoiste odcinanie się od związku z nimi w realizacji własnych zadań. Grupę amerykańską i holenderską łączy z kolei, wyrosłe prawdopo­dobnie z kulturowych korzeni obu tych środowisk, tkwiących w pragma­tyzmie, nastawienie na pracę nauczyciela w przymierzu z otoczeniem, przenikniętą demokratycznym porządkiem i myśleniem o szkole jako cząstce lokalnej wspólnoty. Należy zaznaczyć, że dyspozycje wyjściowe do zachowań polskich badanych można tu wstępnie określić jako także zmierzające w stronę roli nauczyciela otwartego na sprawy wspólnoty – politycznie myślącego sprzymierzeńca.Obowiązki rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności dotyczące edukacji dzieci, ujmowane były we wszystkich grupach dość szeroko. W porównaniu z rejestrem praw, niewiele tu podejść wspólnych, łączą­cych myślenie badanych o tej stronie odpowiedzialności za edukację. W większości mamy do czynienia z oryginalnymi dla grup podejścia­mi, w których dość jasno uwidaczniają się pewne tendencje do okre­ślonego postrzegania rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone