OBRAZ RODZICÓW

W odróżnieniu od ewidencji wspólnie wyróżnionych praw, wykaz obowiązków wskazanych przez badane grupy wydaje się znaczący Jest ich mniej i być może również z tego względu stanowią rodzaj syntezy, najbardziej precyzyjnego, istotowego skrótu w ramach tego zagadnienia. Z tej istoty płynie obraz rodziców posyłających do szkoły dzieci, któ­re prezentując się tu trochę jak dobrze zapakowane produkty; nauczy­cieli – optymalnie kompetentnych i rzetelnych oraz lokalnej wspólnoty, nierozwarstwionej i funkcjonującej w zgodzie z ideą wielokulturowe­go współistnienia. Z syntezy wyziera, jak widać, mało subtelny banał, w którym dają o sobie znać nastawienia stereotypowe (rodzic – do­stawca materiahi do edukacyjnej obróbki), ponownie – dyskurs profe­sjonalny, operujący ideałem kompetencji nauczyciela i przygniatający nim możliwość realnego, partnerskiego uczestnictwa rodziców oraz szerszego otoczenia w edukacji dziecka; wreszcie – mit szczęśliwej wspólnoty, bez podziałów i dominacji…

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone