OBSERWOWANE SZCZEGÓŁY

Mogło to być też spowodowane pewną ade­kwatnością zaproponowanej im formy wizualnej w stosunku do komunikacyjnych rejestrów, którymi posługują się na co dzień i których panowanie w kulturze sami zauważają (Ameryka nie lubi czytać). Poza tym można jednak zaobserwować wiele innych szczegółów, przema­wiających za trwałym osadzeniem retoryki partnerstwa w myśleniu badanych. Na przykład, w kwestionariuszach rysowali schematy współ­działania, powiązań, itp., oddających ich teoretyczną i praktyczną wie­dzę w zakresie budowania partnerstwa. Stosowali charakterystyczne skróty: S/H/C, F-S-C, wyrażające partnerstwo rodziny, szkoły i lokalnej wspólnoty. Posługiwali się słownictwem potocznym, w którym wyraże­nia określające to interdyscyplinarne zagadnienie, jakim jest part­nerstwo, wydawały się mocno zakorzenione, występowały w sposób bardzo naturalny, często (interaktywność, relacje, wzajemność, współod­powiedzialność, siły społeczne, kapitał społeczny, uczenie się przez całe życie, wielokulturowość, demokracja, itd.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone