ODCZYTANIE UWARUNKOWAŃ

Można odczytać w tym pewne uwarunkowania związane ze statusem społecznym i odczuwaniem niż­szości oraz potencjalną marginalizacją nie-białych uczestników bada­nia, którzy – zamiast określać swoją przynależność etniczną lub rasową, woleli wystąpić w badaniu jako członkowie narodu holenderskiego (być może w wielu przypadkach bardzo z tego dumni, co tu tylko po­twierdza tezę o ich poczuciu niższości). Windesheim University of Professional Education jest jedną z wielu w Holandii uczelni, które finansowane są przez protestanckie gminy wyznaniowe. Jako taka, z racji pragmatycznych zorientowań, cechują­cych protestantyzm, w status swój ma wpisaną ścisłą łączność z lokalnym otoczeniem (tu – wielokulturowym) i działanie na jego rzecz. Stąd też, w zgodzie z aktualną polityką Unii Europejskiej, w licznych materiałach informacyjnych o uczelni eksponowany jest jej regionalny i międzykul­turowy charakter. Uczelnia realizuje wiele projektów edukacyjnych w ścisłej kooperacji z lokalnymi instytucjami społecznymi, także szkoła­mi (m.in. programy w zakresie edukacji międzykulturowej). Ma licznych biznes-partnerów, splatających swoje interesy z jej działalnością i łożą­cych na jej rozwój.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone