OFICJALNE TEKSTY

Badania te obejmują nie tylko „oficjalne” teksty literackie, ale także spontanicznie two­rzony nurt lektur dziecięcych, również i tych, które tworzą tak zwany folklor. Przedstawione wyżej koncepcje prowadzenia badań nad od­biorcą z perspektywy utworu literackiego, funkcjonowania tekstu w ramach kultury literackiej danego miejsca i czasu oraz w ob­rębie konkretnej społeczności czytelniczej, dadzą się zastosować także w refleksji krytycznej nad współczesnym życiem literac­kim. W świetle teorii komunikacji proces przekazywania tekstu literackiego od jego autora do czytelnika jawi się jako zjawisko niezmiernie skomplikowane, a to dzięki swoistości komunikatu literackiego skierowanego do dziecięcego odbiorcy oraz swoistości funkcji wszystkich ogniw pośrednich między autorem dzieła i je­go czytelnikiem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone