OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

Przechodząc do ogólnej charakterystyki prac stwierdzić na­leży, iż wszystkie wypowiedzi wskazują na bardzo silne przeżycie tekstu i silny stosunek emocjonalny do zagadnienia. Przejawia się to w języku prac, odbiegającym nieraz od języka szkolnego, zawierającym bardzo ostre epitety, a także niejednokrotnie chro­powatą formę, wskazującą, że były one pisane w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego (zdania eliptyczne, skróty myślowe, konfabulacje, deformacje fabuły, nierówne pismo). Takie cechy częściej występowały w pracach uczniów słabszych, mających trudności w precyzyjnym posługiwaniu się słowem.Wypowiedzi pisemne, aczkolwiek różnorodne w formie, skła­dały się na ogół z następujących członów:ocena postępku i decyzji bohatera (z uzasadnieniem lub bez);charakterystyka wartościująca głównych postaci; konfrontacja zachowań bohatera z własną postawą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)