OKAZANA NIEPEWNOŚĆ

Niepewność, którą okazali w podejściu do zaproponowa­nej im, dość oryginalnej formuły badawczej, mogła wynikać z tych wła­śnie uwarunkowań. Można domniemać, że nie do końca formułę tę zrozumieli i nie byli przekonani, czy bardziej jest to efektem luk w ich wiedzy, czy też rzeczywistego skomplikowania materiału. Stworzona w ten sposób sytuacja dyskomfortu, mogła skutecznie zamknąć ich na wysiłki w kierunku rozwiązania postawionego problemu. W efekcie rezygnowali z zadania, co ostatecznie było ich prawem, podanym im do wiadomości przed rozpoczęciem wypełniania kwestionariusza. Opisanego zachowania holenderskiej grupy nie wiązałabym zatem z uwarunkowaniami kulturowymi, charakterystycznymi dla tej rzeczy­wistości, chociaż z pewnością nie można ich wykluczyć. Być może też była to reakcja na kontrast, wręcz zgrzyt, jakim stać się mogło nakłanianie do korzystania z elementów pop-kultury w dość akademicko zorientowanym środowisku Windesheim, uczelni wyrasta­jącej z klasycznych wzorów europejskich, dodatkowo silnie zakorzenio­nej w tradycji protestanckiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone