OKREŚLENIE NASTAWIEŃ

Nietrudno odkryć w tym analogię do ich nastawień, odkrytych w to­ku analizy metafor. Nauczyciel – profesjonalista, wiedzący, co i jak… pojawiał się w nich jako ideał, warunkujący dobrą współpracę rodziny, szkoły i gminy (np.: kwest. 12, 18, 19PL). W przekonaniu polskich stu­dentów, jakie się z tego wyłania, fachowiec w danej dziedzinie, nauczy­ciel – profesjonalista, to ogromnej wagi wartość w badanym wycinku społecznej rzeczywistości. To postać kluczowa, od której zależy pomyśl­ność współpracy rodzina-szkoła-gmina.Ujawnia się w tym jednocześnie silna wiara w moc wykształcenia, legitymizującego profesjonalistę. W największej mierze cechuje ona badanych, kończących studia licencjackie. Wszystkie metafory ideału, koncentrujące się wprost wokół „fachowości”, zostały skonstruowane w ich grupie. Niezależnie od tego, zarówno w toku analizy praw i   obowiązków, jak sfer zamkniętych przed wpływem rodziców, raczej u wszystkich polskich badanych można zauważyć owo nastawienie na kompetencje, profesjonalizm nauczyciela, nieodłącznie związany z wy­kształceniem. Dyskurs profesjonalny, otwarty stylem uniwersyteckiego przygotowania nauczycieli, zaznacza się tu, jak widać, ponownie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!