OKREŚLONA GODNOŚĆ

Godność określa się jako cechę osobistą, posługując się zróż­nicowaniem wartości na osobiste i społeczne proponowanym przez Hobbesa. Maria Ossowska definiuje godność jako gotowość do obrony uznanych przez siebie wartości, gotowość poświęcenia czegoś dla ich zachowania, dodając, że taki rodzaj godności wiąże się z posiadaniem w sposób wartościujący rozumianej oso­bowości, czyli ukształtowania swojego ja wokół pewnego pozio­mu, wokół pewnych shierarchizowanych wartości. Godność byłaby więc w takim rozumieniu swego rodzaju zdolnością do bycia sobą, chronienia tego, wokół czego zorganizowaliśmy swo­ją świadomość. Tak właśnie skonstruowana wartość pojawia się w obu fragmentach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone