OKREŚLONA STYLIZACJA

W tym przypadku wydaje się on być określoną stylizacją spo­łecznego współistnienia, formułą, w której religia i podporządkowanie szkoły sprawom wspólnoty o charakterze wyznaniowym (obecnej cha­rakterystycznie w wypowiedziach studentów holenderskich) odgrywa zasadniczą rolę. To dyskursywna praktyka, polegająca – podobnie jak w wyżej omówionych przypadkach – na określonym interpretowaniu rzeczywistości, pozycjonowaniu zgodnie z jej rezultatami, oraz moco­waniu i utrwalaniu władzy.Na wyniki analiz praw i obowiązków oraz ilustrujących je przykła­dów dobrej współpracy, wykazanych w badaniu, warto nałożyć teraz myślenie przyszłych nauczycieli o rolach, w jakich rodzice funkcjonują obecnie w szkole. Zanim do tego dojdzie, przypomnę, że rejestry praw pozwoliły określić zorientowanie grup badanych na rolę rodzica, jako najlepszego wychowawcy, nauczyciela – profesjonalisty, strzegącego dostępu do sfery własnych oddziaływań edukacyjnych oraz sentymen­talnego humanisty, kształtującego rzeczywistość ideologicznie zdomi­nowaną przez religię.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone