OKREŚLONE PODEJŚCIE

Podejście, które określiłam wyżej jako wrażliwość na zmiany i elastycz­ność w adaptacji do nich, nie lokuje myślących w ten sposób o swojej profesji przyszłych nauczycieli powyżej, lecz partnersko, na równi z oto­czeniem, w którego życiu pragną uczestniczyć. Ich pozycja tym wyzna­czona daleka jest zarówno od dominacji, jak podporządkowania. Z pozycji nadrzędnej Holendrzy wypowiadają się w odniesieniu do innych, niż zaznaczające się w pozostałych grupach, aspektów.  Po drugie, gdy mówią o współpracy rodzina-szkoła-gmina, a istotą wypowiedzi jest dziecko i jego dobro (np. kwestionariusz nr 2). Jednak także wśród tych wypowiedzi znajdujemy takie fragmenty, które naka­zują wstrzymanie się od jednoznacznych osądów. Na przykład, w wypo­wiedzi zawartej w kwestionariuszu nr 2 kładzie się nacisk na „powinni”, co lokuje wypowiadającego się w pozycji dominującej wobec obiek­tów, jakimi są strony współpracy Zarazem w tej samej wypowiedzi ak­cent pada na pewną równoprawność („teraz odkrywamy, jak ta współpraca jest istotna… ”), co zmusza do analiz wyjątkowo ostrożnych i   wnikliwych, ujmujących rzecz kontekstowo. Dalsze analizy, przepro­wadzane w oparciu o inny materiał badawczy, mogą rzecz rozjaśnić.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!