OPINIA AUTORA

Opinię autora Przygód młodzieńca czyli Robinsona polskiego (1981), będącego w zamyśle pisarza kontrpropozycją idei po­wieści Defoe, w okresie niewoli narodu utwierdza troska patrio­tów, nawołujących do kultywowania wzorów, zgodnych z sy­tuacją duchową narodu, nastawionego na ochronę własnej toż­samości i rodzimych wartości, języka, stroju, obyczaju i naro­dowych tradycji. Wobec tych wzorców robinsonowski typ przy­gody eliminowany jest na rzecz bohaterów reprezentujących inne koncepcje, zgodne z ideałami epoki. Oto jedna z charakterystycz­nych opinii:„Nie Robinson powinien stać w po-lu widzenia lektury dziecięcej, ale raczej Don Kichot. Nie korsarz morski i lądowy, nie szczęśliwy zdobyw­ca i wynalazca, ale ci raczej, którzy, zapoznani i wyśmiani, torowali ludzkości nowe ścieżki na drogach miłosierdzia i pracy, miłości i prze­baczenia, pożytku bliźnich, a nie osobistej korzyści, powodzenia, uzna­nia, pychy”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)