ORIENTACJA JEDNOSTKOWA

M. Ziółkowski wyodrębnił pojęcie orientacji jednostkowej, rozumianej jako całościowy stosunek jednostki do świata (systemu) społecznego, złożony z:   wartości – subiektywnych ideałów, służących jako kryteria war­tościowania, stwierdzania stopnia odchylenia rzeczywistości od ideału;  potocznej wiedzy o rzeczywistości – jako poznawczego kompo­nentu postaw, z opisem i diagnozą (jak również z wyjaśnianiem i prognozą) obecnego stanu społeczeństwa oraz zachowań i po­staw partnerów, równolegle – swojej własnej sytuacji życiowej;  oceny (ewaluacji) postrzeganego stanu systemu, jako emocjonalno-oceniający komponent postaw. Ocena może wynikać z po­równania percypowanego obrazu rzeczywistości z uznawanymi wartościami – ideałami, pełniącymi rolę kryteriów oceny;  dyspozycji do zachowań w stosunku do określonych obiektów oraz umiejętności ich programowania (behawioralny kompo­nent postaw).W oparciu o pojęcie orientacji ukształtowane przez Marka Ziółkow­skiego, przyjęłam model badawczy, który stać się ma próbą uchwycenia orientacji przyszłych nauczycieli wobec społecznego otoczenia ucznia i szkoły, głównie rodziców – ich potencjalnych współpracowników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone