ORIENTACJA STUDENTÓW

W podjętym badaniu nad orientacjami studentów wobec rodziców i współpracy z otoczeniem szkoły, wątek ten należy uznać jednak za marginalny, choć istotny jako punkt wyjścia do szczegółowych analiz. Najistotniejsze są tu bowiem znaczenia, jakie badani dowiążą do okre­ślonych ikon w kontekście współpracy szkoły z rodzicami i lokalną spo­łecznością, wykorzystując je w swojej metaforycznej odpowiedzi na postawione pytania. To one rysować będą orientacje studentów, leżą­ce w centrum zainteresowania badawczego.Znaczenia te będą analizowane zarówno w płaszczyźnie lokalnej, w której ujawniać się będą głównie aspekty kulturowych zróżnicowań, jak i na poziomie ogólnym, pozwalającym określić współcześnie zazna­czające się cechy wspólne, generalizujące podejście do badanego za­gadnienia. Oba te wymiary przenikają się wzajemnie i uzupełniają, składając się na obraz, którego osiągnięcie stanowi cel podjętego bada­nia. Rysunek przedstawia model w nim przyjęty. Ujmuje on zależność pomiędzy lokalnym i globalnym wymiarem analizowanych zagadnień.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone