PARTNERSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE

O partnerskim współ­działaniu przeciętny Amerykanin słyszał najprawdopodobniej z histo­rii swojego kraju oraz własnej grupy etnicznej i rodziny. Na co dzień słyszy o nim pewnie dość często. Partnership jest pojęciem szeroko sto­sowanym w różnych dziedzinach życia społecznego w tym kraju, wią­że się z licznymi ostatnio inwestycjami w – mający odrodzić się – kapitał społeczny Ameryki. Szczególnie wiele tego rodzaju ujęć wystę­powało w mediach podczas kampanii prezydenckiej, jesienią 2000 roku. Edukacja i partnerstwo stały się hasłami wyborczymi, przy czym należy podkreślić, że nie po raz pierwszy wykorzystywanymi. Kilku poprzedników obecnego prezydenta także posługiwało się nimi w kampanii, przekładając je potem na język reform oświatowych. Pomimo przynależności terminu „partnerstwo” do sfery języka ko­munikacji, charakteryzującego się dużą liczbą znaczeń na jednostkę, w Stanach Zjednoczonych łączy się go głównie ze skutecznym i niosą­cym zadowolenie oraz inne korzyści, współdziałaniem (forma stosun­ków społecznych, relacja, ale i spółka, układ). W Polsce natomiast partnerstwo kojarzy się przede wszystkim ze skracaniem dystansu, po­klepywaniem po ramieniu, itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)