PARTNERSTWO EDUKACYJNE

W nawiązanm do zagadnienia partnerstwa edukacyjnego trudno zna­leźć w ofercie kursów przedmioty bezpośrednio w nazwie do niego się odwołujące. Z informacji uzyskanych od nauczycieli wspierających reali­zację badania w Windesheim wynika jednak, że tematyka współpracy rodzina – szkoła – gmina jest obecna w przeważającej liczbie kursów, głównie z uwagi na ich międzykulturowy charakter. Poza tym, prioryte­ty tego rodzaju zachowuje cała uczelnia, jak już pisałam – w swojej ogól­nej działalności wiążąc się szeroko z lokalną społecznością. Windesheim to uczelnia zawodowa, choć jej ambicje idą w kierun­ku rychłego uruchomienia studiów na poziomie magisterskim, co ma się dokonać w bliskiej współpracy z cenionym w świecie, amsterdam­skim Free University, którego historyczne korzenie również wiążą się z tradycją protestancką. Jak dotąd Windesheim oferuje kursy BA (Ba- chelor), ukierunkowane głównie na kształcenie nauczycieli różnych specjalności, w zakresie wczesnej edukacji, szkoły podstawowej i odpo­wiednika polskiego gimnazjum. Uczelnia kształci także specjalistów w pracy z niepełnosprawnymi oraz pracowników społecznych działa­jących w szkołach, osoby bliskie w swoich działaniach animatorom współpracy środowiskowej (school leaders).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone