PISANIE POD CZYTELNIKA

Warstwy te ulegają spłyceniu lub zostają po­minięte w trakcie odbioru zorientowanego na przygodowość. Przy­kładem takiego typu literatury jest wojenna powieść przygódwojna jawi się w niej nie jako wewnętrzny dramat człowieka, ale jako fascynująca, barwna przygoda, która z głębi ludzkiej psychiki wydobywa na światło dzienne najbardziej chlubne ce­chy. Książki, które powielają łatwy przygodowy schemat gor­szych widowisk telewizyjnych, książki, które są jednowymiaro­we, płaskie, pozbawione jakiegoś refleksyjnego dna, jakiejś praw­dy — choćby prawdy stricte historycznej — utrwalają nawyki lektury szybkiej, powierzchownej, nastawionej wyłącznie na przy­godę i sensację. Odwrót od tych tendencji czytelniczych wymaga świadomego działania wychowawczego, a więc pozaliterackiego, podczas gdy literatura powinna kształtować „style odbioru” włas­nymi siłami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone