PODKREŚLENIE OSOBISTYCH WALORÓW

Dla podkreślenia najbardziej osobistych wa­lorów godności autorzy wyeliminowali całkowicie z kontekstu sytuacyjnego, tak ważny i podkreślany przez socjologów moral­ności, czynnik opinii społecznej. Obaj bohaterowie dokonują bo­wiem swych wyborów w całkowitej samotności, nie mając przy sobie żadnego sojusznika, który by afirmował i podtrzymywał ich zachowania. Nie akceptowanie i nie rozumienie pojęcia godność jako war­tości musiałoby doprowadzić do dyskwalifikacji postępowania bohaterów, jako nieskutecznego, a nawet szkodliwego, w myśl zasady wyłożonej przez Mickiewicza w Konradzie Walenrodzie:„Wolnym rycerzom wolno wybierać oręże,tyś niewolnik — jedyna broń niewolników jest zdrada”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone