PODOBNE STANOWISKO

Podobne stanowisko zajął między innymi Edward Balcerzan, formułując postulaty pod adresem krytyki: „Ocena tekstów dla dzieci może być dokonywana z dwóch punktów widzenia. Z perspektywy powinności dydaktycznych i ze względu na walory artystyczne”. Jak w tej opozycji znajduje swe miejsce od­biorca dziecięcy? Paul Hazard pisze, że „dzieci walczą z doro­słymi, nie przyjmują narzuconych sobie przez dorosłych w okreś­lonym zamierzeniu lektur, jeśli nie odpowiadają one ich potrze­bom psychicznym, jeśli nie znajdują w książce czegoś dla siebie interesującego” Z poglądami o antytetycznym charakterze artyzmu i dydak­tyzmu polemizowała między innymi Halina Skrobiszewska, zwra­cając jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwo „zmącenia kry­teriów ocen książek”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)