PODOBNY CHARAKTER RÓŻNIC

Podobny charakter różnic zaznacza się w odniesieniu do praw wspól­noty. Nie ma tu kategorii wspólnych dla wszystkich badanych grup. W jednych aspektach rozumienia tego zagadnienia Holendrzy wiążą się z Amerykanami, tak jest np. w myśleniu o demokratycznym porządku i wpływie na oświatę przez demokratyczny wybór osób o niej decydują­cych, a także w nacisku na sprawy kształtowania wspólnoty i czynienia ze szkoły jej cząstki. Tu Holendrzy bardzo akcentują cechy wspólnoty religijnej, mówiąc dużo o prawie do kontrolowania szkoły przez wspól­notę, dokonywania w niej zmian stosownie do przekonań gminy. Spra­wy te są elementem wiążącym ich z Polakami, co zaznacza się m.in. w eksponowaniu prawa do „zadawania krytycznych pytań”, kontroli pra­cy szkoły, wpływu na jej ofertę, np.: prawo wspólnoty „wpływu na profil kształcenia w szkołach, pod kątem zgodności z lokalnymi potrzebami” (PL, NL), „wyboru i krytyki charakteru wychowania w szkołach” (PL, NL), „kontroli pracy nauczycieli i szkoły” (PL, NL). Przy czym Holendrzy wprost akcentowali w tych miejscach sprawy religii (wspólnoty wyzna­niowej, jak w ujęciach E. Durkheim’a), Polacy – światopoglądu, lecz w obu przypadkach wydają się te nastawienia zbieżne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)