PODOBNY OBRAZ

Podobny obraz oceny rzeczywistości przez polskich badanych wy­łaniał się z analizy wyróżnionych przez nich praw i obowiązków po­szczególnych podmiotów współpracy. Położony tam został nacisk na autonomię nauczyciela, widoczną w swobodzie wyboru metod i form kształcenia, programów, podręczników, itp. Stosunek taki znajduje od­zwierciedlenie w sytuacji prawnej (karta nauczyciela), jednak w nasta­wieniu widocznym zarówno w toku analizy praw i obowiązków, jak i  obecnie – sfer zamkniętych przed wpływem rodziców, ujawnia się ro­dzaj muru wyrastającego pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Wpraw­dzie pojawiają się w ich wypowiedziach jakieś szanse na jego obniżenie poprzez zachowanie pewnej otwartości na dyskusję, jednak nie ma w tym pewności i przekonania. Na przykład, w cytatach ujętych w tabe­li nr 5 mamy w kontekście wpływu rodziców na metody pracy nauczy­ciela, stwierdzenie „ale nie zawsze’’ nauczyciel (kwest. 8PL) lub rodzic „nie zawsze… ’’ (kwest. 6PL). Widać, że przyszli nauczyciele z ogromną ostrożnością podchodzą do tego zagadnienia, więcej czują, niż wiedzą. Ich przekonania w tym zakresie wyraźnie nie są sprecyzowane, jakby sta­ją się właśnie lub czekają na późniejsze dokonanie się tego w praktyce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone