POLITYCZNA DALEKOWZROCZNOŚĆ

W konstruktach tych widać, właściwą polityczności dalekowzroczność i krytyczność wobec struktur tworzących bariery. W niektórych wypowiedziach badani wprost artykułują potrzeby w zakresie alokacji środków (obowiązki lokalnej społeczności względem szkół), uczenia krytycznego myślenia (nauczyciele), stwarzania środowiska edukacyj­nego poza szkołą (rodzice, gmina). Rejestr obowiązków, podobnie jak ^praw wyodrębnionych przez badanych, ukazuje ich nastawienie na współpracę, w której nauczyciel będzie politycznie działającym sprzy­mierzeńcem, opowiadającym się po stronie swoich uczniów oraz śro­dowisk, z których pochodzą.W polskiej grupie dominuje formalnoprawny rodzaj przedstawiania obowiązków rodziców, nauczycieli i lokalnej wspólnoty w odniesieniu do edukacji dziecka, także noszący pewne cechy politycznego działa­nia. Dokonujące się w tych wypowiedziach osadzanie określonych za­gadnień w perspektywie prawa, instytucji i innych ram społecznego porządku, można wszak uznać za działanie, noszące takie cechy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone