POLSKA SYTUACJA

W porównaniu z polską sytuacją, nawet tak ubogą, wydaje się jednak korzystniejsza. Partnerstwo występuje w niej licznie w programach fakultatywnych kursów, rzadziej w blokach obligatoryjnych, ale i tu ko­mentarz dotyczący treści sugeruje omawianie tego zagadnienia. Przed­mioty wymienione wyżej w swoich nazwach w pewnym stopniu również to odzwierciedlają.Analiza polskiej oferty Uniwersytetu Gdańskiego właściwie na tym jedynie się skupia. Nie ma w niej bowiem przedmiotów, które – czy w formie obligatoryjnej, czy fakultatywnej, wprost odnosiły się do part­nerstwa edukacyjnego i z kompetencji z nim związanych czyniły swój cel.W badanej grupie studentów CSUF, przeważali biali (13 osób na 19 wypełniających tę część kwestionariusza), głównie kobiety (por.: ta­bela demograficzna badanych). Trudno na podstawie tak niskiej liczby badanych określać jakiekolwiek tendencje w tym względzie, jednak wynik ten wzbudza refleksję wokół przyczyn takiego stanu. W spo­łeczności, w której biali stanowią mniejszość, studiująca większość to właśnie oni. Być może zaznacza się tu reprodukcja kulturowa i dziedzi­czenie statusu społeczno-ekonomicznego według rasowego kryterium.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!