POSTAWA PISARZY

W postawie obu pisarzy — tego dla dorosłych i tego dla dzieci — jakże odmienne funkcje pełnią tak ważkie kategorie aktu twórczego, jak na przykład sceptycyzm poznawczy czy moralny. Także proces re­konstrukcji świata dojrzałego i świata młodych to dwa, jakże od­mienne w swej istocie zabiegi, wymagające odmiennych predys­pozycji twórczych. W literaturze „dorosłej” optyka dziecka jest „wyrachowanych” zabiegiem artystycznym, służy jako swoiste na­rzędzie i cel (jak to np. było w twórczości Mirona Białoszew­skiego). W literaturze „młodej” jest czymś więcej: surowcem, do którego narzędzia i cele trzeba dostosowywać.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone