POTENCJAŁ RODZICÓW

Katowicka inicjatywa skupiona w stowarzyszeniu rodziców z tego regionu zmierza do rzeczywistego uniezależnienia ruchu rodziców i uczynienia ich partnerami w dialogu z władzami szkolnymi. Jak piszą publicyści gazety „Rodzice w szkole”: Współczesna szkoła wyrasta, nie­stety, z tradycji totalitarnych. Czerpie z niedawnej przeszłości najgorsze wzory postaw i zachowań. Taka koncentracja strachu i przeróżnych lęków jak w szkole, nie występuje chyba w żadnej innej publicznej in­stytucji. Jest tajemnicą poliszynela, że w tym szczególnym, newralgicz­nym miejscu wszyscy boją się wszystkich. Rodzice stanowią ogromny i wciąż niewykorzystany potencjał osób zaangażowanych bezinteresownie w pracę na rzecz swoich dzieci przez rozwiązywanie problemów szkolnych, w stale pracujących gru­pach mieszanych, których uczestnikom nieobojętny jest kształt wycho­wania w szkole.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!