POWRÓT DO ZAGADNIENIA

Powrócę do tego zagadnienia nieco dalej, podejmując próbę szczegółowego określenia charakteru przygotowania nauczycieli w polskich i amery­kańskich warunkach.Wracając do wątku, będącego porównaniem znaczeń metafor, ukształtowanych na podstawie tego samego nośnika, wypowiedź nr 20 akcentuje rolę dziecka, w przeciwieństwie do wypowiedzi nr 4, któ­rej autorka w nauczycielu widziała kluczową postać interesującej nas współpracy. W pierwszej z nich można dostrzec postulowaną potrze­bę skoncentrowania się na dziecku, na sprawach, które są mu bliskie. Nie ma tu jednoznacznego potępienia aktualnej rzeczywistości, jest nawet jej pochwała, jednak w znaczeniu niesionym w metaforze na czo­ło wybija się istotność zawężenia lub precyzyjnego ukierunkowania działań na dziecko.Poza tym, autorka zwraca uwagę na informacje, jako element rysu­jący rzeczywistość w zakresie współpracy rodzina-szkoła-gmina. Moż­na odczytać jej metaforę jako przesłanie, by z informacyjnego szumu, z natłoku wpływów otaczającego świata, wyłuszczyć i ochraniać te, któ­re są bliskie dziecku. Akcentowanie roli informacji w tym, mniej więcej, kontekście, charakteryzuje szereg innych wypowiedzi i jest elementem łączącym polskie ujęcia z holenderskimi i amerykańskimi, co rozwinę dalej nieco szerzej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone