PRAKTYKI KONTROLNE

Interesujące jest również, jak holenderscy badani postrzegają w tym kontekście praktyki kontrolne wobec szkoły i pracy nauczycieli. Otóż kontrolę jakości edukacji oraz – szerzej – życia szkolnej społeczności, jego warunków i atmosfery, widzą jako obowiązek lokalnej wspólnoty. To ona, jak wypowiadali się badani, ma sprawdzać, co dzieje się w szkole i „zmieniać przyjęte zasady w razie potrzeby” [kwest. 3, 5, in.]. Zwraca­łam już uwagę, że ujawnia się w tym idea, podbudowanej wartościami religijnymi, silnie zintegrowanej wspólnoty (jak chce E. Durkheim – spo­łeczności o solidarności mechanicznej tożsamości, w której więzi mają podłoże wyznaniowe). Wszak ci sami badani wcześniej mówiąc o pra­wach, mocno akcentowali prawo wspólnoty do wpływu na charakter (wartości, religia) i jakość edukacji w szkole. Podobne elementy można było odczytać w analizie metafor.Ów sentymentalny humanizm, widoczny w odkrytych tu nastawie­niach badanych Holendrów, nie wydaje się rysować rzeczywistości wolnej od dyskursu profesjonalnego, ujawniającego się w pozostałych grupach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone