PROBLEM DO ROZWIĄZANIA

Problem, który trzeba rozwiązać, to również zadanie dla kogoś, naj­pewniej nauczyciela, który występuje tu jako domyślny podmiot. Licz­ne wskazania tej roli przez polskich studentów przywodzą na myśl analizy metafor przez nich konstruowanych oraz praw i obowiązków wyodrębnianych jako „pierwsze z brzegu”, wygrzebywane z pamięci na zasadzie szybkich skojarzeń. W świetle tej potocznej wiedzy badanych o aktualnym stanie współpracy rodzina-szkoła-gmina uwidocznione zostało pewne ich nastawienie na autonomię i łączący się z nią profe­sjonalizm nauczyciela. Jak się okazuje, oddziela on (w tym nastawieniu) skrupulatnie sprawy wychowania od spraw nauczania i, zgodnie ze sty­lem kształcenia, którego jest beneficjentem, buduje swój obraz profesjo­nalisty w oparciu o tradycyjny, modernistyczny etos służby oświecania narodu. Mesjanistyczno-misyjny charakter jego działania staje się faktem.Myślenie o rodzicu jak o kłopocie (problemie do rozwiązania, obiek­cie do naprawienia, itp.) wpisuje się w tę interpretacyjną konstrukcję, w której starałam się odkrywać, zaznaczający się w obszarze tych ba­dań, dyskurs profesjonalny

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone