PROBLEMOWA SYTUACJA

Próbując rozważyć tę problemową sytuację, jej przyczyny oraz moż¬liwości przezwyciężenia przeszkód i poprawy aktualnego stanu rzeczy, przedstawiam obrazy, wzięte wprost z życia, dokładniej – z autentycz¬nych opowieści rodziców i nauczycieli. Wypluwaniu paskudztwa, ale i kształtującej refleksji służyć może zastosowane tu ujęcie ich w dwóch częściach: Skąd ten niesmak? – części przybliżającej aktualną sytuację oraz jej prawdopodobne przyczyny, i A może by tak… – prezentującej zadania warte realizacji. Struktura ta lokuje myślenie w ramach możli¬wie chłodnej kalkulacji, konstruktywnego bilansu i swoistego biznes- planu na przyszłość. Wydaje się, że tylko w ten sposób rozpatrując tę złożoną konstrukcję, jaką stanowi relacja szkoła-dom, nauczyciel-ro¬dzic, będziemy w stanie utrzymać dystans i – przyglądając się jej z pew¬nego oddalenia, ogarniać podstawy, z których wyrastają mechanizmy ją kształtujące, chwytać ich zasady, rozumieć. I to wystarczy, nie trzeba więcej, by z wielce wskazaną podejrzliwością i krytycznym nastawie¬niem podchodzić do rzeczywistości, obnażać stereotypy, przeredago- wywać sądy i cieszyć się, warunkującą wzajemne otwarcie i dialog, wolnością od wszelkich odmian fundamentalizmu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!