PROFESJONALNY DYSKURS

W warunkach polskich ten profesjonalny dyskurs zdaje się przybie­rać postać pozytywistycznej narracji, odwołującej się do etosu nau­czycielstwa, kultu prawa i racjonalności. W uchwyconej formie może reprodukować reguły poprzedniego systemu, odtwarzać go pod hasła­mi demokratyzacji i uspołeczniania szkoły.W holenderskich, ujawniając się w podobnie modernistycznej formie, stanowi retorykę bazującą na zestawie określonych dokładnie prote­stanckich wartości, skoncentrowanych na dobru jednostki nierozerwal­nie powiązanym z dobrem ogółu.W warunkach amerykańskich natomiast – niezależnie od krytycznej i  w swoim kulturowym wzorze – postmodernistycznej orientacji uni­wersyteckiego kształcenia, może rozwijać się jako dyskurs partnerstwa, w którym wyspecjalizowani eksperci od partnerstwa, na bazie reforma­torskich działań będą odradzać społeczny kapitał Ameryki, zgodnie z wynoszącą ich aktualnie ideologią. Polityczność postrzegania spraw edukacji, ukształtowana prawdo­podobnie w toku uniwersyteckiego kształcenia, obserwowalna we wszystkich badanych środowiskach oraz związane z nią cechy nauczyciela-sprzymierzeńca, zarejestrowane wcześniej w nastawieniach badanych, mogą być także wykorzystywane i służyć dyskursowi part­nerstwa, stając się osnową totalizujących procedur.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone