PROPONOWANA METAFORYCZNOŚĆ

Proponowana tu metaforyczność ich ujęcia wydaje się być znakomitą drogą ku możliwie pełnej identyfikacji znaczeń, funkcjonujących w myśleniu badanych oraz w środowiskach objętych badaniem.Metafora opiera się na mówieniu o jednej rzeczy w terminach typo­wych dla zupełnie innej, co stwarza możliwość swobody, operowania indywidualnymi zasobami, własnymi stylami kojarzenia, itp. Zwłaszcza metafora wizualna, wykorzystywana jako narzędzie w badaniu orienta­cji, czyli niesprecyzowanych, subiektywnych nastawień jednostek, przybierających często postać odczuć, czy przeczuć, może okazać się tu niezwykle wartościowa. Po pierwsze, pozwala na adekwatne i twórcze wyrażenie owych trudnych do werbalnego sprecyzowania nastawień. Po drugie, w metaforze wraz z zaskakującym złożeniem obiektu (np. aktualnego stanu współpracy szkoła – rodzice – gmina) i nośnika (np. kanał telewizyjny BBC), który pochodzi z innych obszarów znaczenio­wych niż obiekt, rodzi się nowe znaczenie (np. Nadają jak BBC). 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone