PROWOKACJA

Interpretacja tego rodzaju jest prowokacją, nie utrzyma się bez wnik­nięcia w szczegółowe stwierdzenia badanych, rysujące ich nastawienia wobec współpracy rodzina-szkoła-gmina, w wycinku, jaki stanowi po­toczna wiedza o obowiązkach każdego z podmiotów tej współpracy. Zanim to się stanie, warto zwrócić uwagę na fakt, że nie omawiane tu szeroko analizy odpowiedzi badanych na pytanie o przykład dobrej współpracy rodzina-szkoła-gmina, wzięty z własnych doświadczeń, w odniesieniu do wszystkich badanych grup potwierdza powyższą syn­tezę. Studenci polscy przedstawiali te przykłady bardzo niechętnie, skrótowo i schematycznie. Podobnie czynili Amerykanie, chociaż w ich grupie pojawiły się bardziej opisowe ujęcia lub oryginalne wydarzenia (jak opis akcji „Laptop dla uczących się”, w której lokalny biznes stwo­rzył spółkę ze szkolnym dystryktem, udostępniając uczniom kompute­ry po korzystnej cenie [kwest.lUS]). Holendrzy podejmowali ten temat stosunkowo najchętniej i w tej właśnie grupie znajdują się najszersze opisy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)