PRZED I PODCZAS BADANIA

Przed i podczas badania an­kietowego nie zadawali pytań, dotyczących istoty partnerskich powiązań 0 współpracy rodzina-szkoła-gmina, potraktowawszy prawdopodobnie temat ankiety jako powszechnie znany, absolutnie nie odkrywczy. Dla porównania – polscy studenci w rozmowach po wypełnieniu kwestio­nariusza niejednokrotnie wprost wyrażali zdziwienie i gratulowali mi wyboru zagadnienia jako szczególnie dzisiaj ważnego, bo… prawie nie­znanego, niezwykle rzadko reprezentowanego w badaniach.Ten temat, to dla badanych Amerykanów „chleb powszedni”, czują się w nim dobrze, sprawiają wrażenie świetnie zorientowanych i przy­gotowanych do jakiejś jego kontynuacji w przyszłości. Przyczyną jest oczywiście, z jednej strony ich uniwersyteckie przygotowanie, jak pisa­łam wcześniej – zawierające przedmioty bezpośrednio związane z współ­pracą rodziny, szkoły i gminy. Wszyscy badani ukończyli też kurs Parent Power Project, stanowiący wysokiej jakości ofertę w zakresie kreowania partnerstwa rodziny, szkoły i gminy Z drugiej – silniejsze, niż w Polsce osadzenie tego zagadnienia w lokalnej kulturze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!